Tykkelse: 2,8 mm
Slidlag: 0,25 mm
Klinkestr.: 33,33 x 20 cm
Bredde 400 cm


Galerie 503
galerie-503

Galerie 599