Tykkelse: 2,5 mm
Slidlag: 0,25 mm
Klinkestr.: 22 x 20 cm
Bredde 300 og 400 cm


James 508
james-508

James 599