Tykkelse: 2,8 mm
Slidlag: 0,25 mm
Bredde 300 og 400 cm


Nero 35
nero-35

Nero 92